Oszczędności - Kujawsko-pomorskie

  • Usługi finansowe, analizy i opracowania

    Usługi finansowe, analizy i opracowaniaPomorska Grupa Konsultingowa S.A. specjalizuje się w dokonywaniuocen standingu firm i samorządów, wycenie aktywów, przekształcaniuspółek prawa handlowego, opracowywaniu biznes planów i studiówwykonalności projektów, opracowywaniu strategii rozwojowej firmoraz doradztwie w zarządzaniu operatywnym, restrukturyzacji firm (wszczególności spółek prawa handlowego). Istotnym obszaremdziałalności Spółki jest udział w procesie pozyskiwania wsparciafinansowego ze środków UE i EOG
    ulica Gdańska 76 Bydgoszcz