Doradztwo Finansowe - Małopolskie

  • ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe

    Firma ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe została założona na początku 2006 r. integrując konsultantów funduszy europejskich z kilkuletnim doświadczeniem w tym m.in. w ramach funduszy przedakcesyjnych takich jak Phare i Sapard. Celem biznesowym było stworzenie pełnej oferty usług doradczych w zakresie optymalizacji decyzji biznesowych i sposobów ich finansowania. Art Of Finance. Doradztwo Biznesowe od 1.03.2011 do 28.02.2013 realizuje projekt "Profesjonalny Doradca Finansowy", dofinansowany ze środków unijnych PO KL 8.1.1 Udział…
    Ariańska 8/10 Kraków