Doradztwo Finansowe - Małopolskie

 • Adac Dfk Polska Sp. z o.o.

  Strona GłównaSerdecznie witamy na naszychstronach internetowych.AdAc jestFirmą Biegłych Rewidentów. Świadczymyprofesjonalne usługi audytorskie, księgowe,kadrowo-płacoweoraz usługi doradztwa podatkowego.Jesteśmy obecniniemal w każdymsektorze gospodarki.Zatrudniamy najlepszych ludzi.Nasze prace prowadzimy w całej Polsce.Dlaczego warto pracować z nami?Mamy właściwe spojrzenie na biznes.
  Al. Bielska 107 Kraków VI Bronowice
 • aEternus MARTA HUSZLAK Doradztwo Finansowe, Prawne i Unijne

  Cały kompleks ryzyka związanego ze zjawiskami natury odnosi się dopowodzi, pożaru, gradu itp. Ten rodzaj ubezpieczenia jest jednym znajstarszych i najpowszechniejszych ubezpieczeń. Ubezpieczenieogniowe czyli od pożaru opłaca coraz więcej mieszkańców wiosek,posiadających swoje domy. Ogień to żywioł, który potrafi zniszczyćdorobek wielu pokoleń w zaledwie parę chwil. Ubezpieczenia ogniowezapewniają fundamentalną ochronę majątku przedsiębiorstwa przedskutkami o charakterze katastroficznym, mogącymi powodować poważnestraty finansowe. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowychobejmuje ochroną ewidencjonowane mienie, stanowiące…
  Al. Powstańców Wielkopolskich 18 Kraków
 • Doradztwo finansowe S-Finance

  S-Finance Doradctwo Finansowe NAJTAŃSZY KREDYT HIPOTECZNY NA RYNKU - Marża od 1,20%. - Wstępna decyzja kredytowa już w 24 godziny. - Akceptowane wszystkie źródła dochodów, w tym dochody uzyskiwane z zagranicy. KREDYT DO 1 MLN NA OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE POD HIPOTEKĘ - Kredyt dla firm bez wymogu dokumentowania dochodów. - Okres spłaty do 15 lat. - Oprocentowanie od 8,87% w PLN. KREDYTDLA FIRM DO 200 TYS. BEZ ZABEZPIECZEŃ - Kredyt…
  Al. Powstańców Wielkopolskich 18 Kraków
 • Zarządzanie Pośrednictwo Doradztwo

  Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymibudynki będące we współwłasności – kamienice krakowskie:protokolarne przejęcie nieruchomości,zawieranie i rozwiązywanie umów najmu (doradztwo w projektachumów),zawieranie umów z dostawcami mediów,zawieranie umów z wykonawcami robót, konserwatorami,dozorcami sprzątającymi, ochroną obiektu,prowadzenie i realizacja procedury windykacji należności odnajemców i kontrahentów umów,prowadzenie i realizacja procedury eksmisji osób nieposiadających tytułu do zajmowania lokalu,wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych (w sprawachzaległości finansowych i eksmisji) w imieniu własnym, lecz na rzeczwłaścicieli,opracowywanie planu remontów i wstępnych…
  ul. Starowiślna 93 Kraków
 • Powszechny Dom Kredytowy Aureus, S Króliczek, Pietraszewski sp.j.

  AUREUSTwoje finanse to nasze wyzwanieDrogi Kliencie, naszą dewizą jest profesjonalizm iznajomość rynku, a naszym celem Twojebezpieczeństwo i stabilność Twoich finansów. Od2007 roku świadczymy usługi w zakresie produktów finansowych naterenie całej Polski. Dzięki mobilnymdoradcom jesteśmy blizej klienta niezależnie od jegomiejsca zamieszkania.W naszej firmie pracują fachowcy: doświadczeni doradcy kredytowi iinwestycyjni, a także grupa analityków finansowych. To oni trafniedokonują prognoz ekonomicznych, podejmują zaCiebie najlepsze decyzje, są samodzielni iprecyzyjni. Potrafią przewidzieć, co może wydarzyć…
  Ul. Armii Ludowej 27 Andrychów
 • Grzegorz Mroczek

  Oferta Pakiet oferowanych przez nas produktów obejmuję już nie tylkobranżę finansową, lecz także nieruchomości, budownictwo, prawo orazksięgowość.Dla marzycieliZa pomocą oferowanych przez nas produktów oraz posiadanychprogramów komputerowych jesteśmy w stanie wytyczyć ścieżkę dodowolnie wybranego przez Ciebie marzenia. Może to być na przykładpoważna inwestycja jak budowa domu lub dostatnie życie za 10 lat,jak również błahostka polegająca na znalezieniu pojedynczegoproduktu. Twoje marzenia możemy spełnić od razu proponując jeden zkilkuset oferowanych przez nas kredytów…
  ul. Ułanów 70/21 Kraków
 • KANCELARIA DORADCZA PROGRESSUM 

  Doradztwo w zakresie rozwoju strategicznego, uzyskiwania przewagkonkurencyjnych, intensyfikacji sprzedaży oraz strategiimarketingowej.Przygotowywanie biznesplanów, wniosków kredytowych wraz zzałącznikami oraz pozostałej dokumentacjiinwestycyjnej. Preliminownie i badanie opłacalnościinwestycji, budowanie kompleksowych modeli finansowych doprognozowania i zarządzania.Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego (kredyty bankowe,refinansowanie zadłużenia, leasing, faktoring, waluty).Porównywanie ofert, przygotowanie dokumentacji, negocjacje zbankami, analiza umów.Pozyskiwanie finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć nawczesnym etapie rozwoju, które nie mają jeszcze wystarczającejzdolności kredytowej do finansowania bankowego. Przygotowywaniewniosków o dotację UE oraz dokumentacji inwestycyjnej…
  ul. Mała Poręba 78 Chełmiec
 • Madar s.c. Biuro rachunkowe Obsługa prawno - podatkowa Doradztwo podatkowe

  Początki funkcjonowania naszej firmy, sięgają 1991 roku izbiegają się w czasie z generalną reformą polskiego systemupodatkowego (wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych,prawnych oraz zastąpieniem podatku obrotowego, podatkiem od towarówi usług VAT). Tak więc, zajmujemy się prawem podatkowym od dniawejścia w życie nowych przepisów dotyczących zobowiązańbudżetowych.W lipcu 1995 roku, wraz ze zmianą siedziby nastąpiłoprzekształcenie firmy w spółkę rodzinną. Nowa siedziba firmy tolokalizacja pod adresem Racławicka 23 w Miechowie, gdzie działamydo chwili…
  Pl. Rodła 1 Miechów
 • Lucyna Przeniosło

  Copyright (c) 2008 Lucyna Przeniosło  .  All Rightsreserved  .  E-Mail: biegly_lprzenioslo@poczta.fm  ONas     Oferta      Biegli rewidenci     KontaktKancelaria Biegłego RewidentaKancelaria Biegłego RewidentaOferujemy szeroką gamę usług księgowych Usługoweprowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych:Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)Prowadzenie ksiąg podatkowych ( KPiR, ryczałt)Obsługa kadrowa, płacowa, rozliczenia z ZUSOpracowanie Zakładowego Planu Kont i politykirachunkowościProwadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie kancelariilub u klienta.Usługi audytorskie: Badanie sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowychspółek prawa handlowego oraz jednostek nie posiadających osobowościprawnej według…
  Gajowa 11 Kraków
 • Ekoinvest Polska Kredyty dla firm i osób fizycznych, dotacje UE

  WITAMY W EKOINVEST POLSKA EKOINVEST POLSKA jest polską prywatną firmą doradczą. Współpracuje nie tylko z klientami z Małopolski, lecz również z innych miast na terenie całej Polski. Świadczy swoje usługi dla szerokiego przekroju polskich firm, od małych, jedno lub kilkuosobowych zakładów, do dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Nasze doświadczenie w pracy na rynku polskim sięga 1995 roku. Od 1997 roku EKOINVEST POLSKA działa w zreorganizowanej formie, która zapewnia jeszcze większą…
  Kraków ul. Kronikarza Galla 4/2i3 Kraków V Łobzów
 • Dodano: 2010-11-04 przezMaciej Sabal

  PowiatoweUrzędy Pracy (w skr.PUP) oferują:Doradztwo iwspółpracę w przygotowaniu programu działań pomocowych dlazwalnianych pracowników.W ramach programu PUP mogą realizować:1.Poradnictwo grupowe dla zwalnianych pracowników obejmujące m.in.:-metody poszukiwania pracy,-przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,-przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,-podniesienie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych wcelu autoprezentacji.2.Poradnictwo indywidualne dla zwalnianych pracowników obejmującem. in.:-bilans kompetencji,-określenie słabych i mocnych stron,-predyspozycje i preferencje zawodowe,-określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących,-określenie kierunków szkoleń podnoszących posiadanekwalifikacje.3.Szkolenia podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowujące – zgodniez ofertą odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy.4.Pośrednictwo pracy5.Subsydiowanie…
  plac Na Stawach 130 Kraków
 • Zakład Rachunkowości i Doradztwa Nest Sp. z o.o.

  2014-03-31Samochody w działalności gospodarczej po 01.04.2014 r. c.d.1.      Pełne odliczenie dla towarów montowanych w samochodach.Przepisy umożliwiają pełne odliczenie podatku naliczonego nawet wprzypadku samochodów  z 50 % odliczeniem, odzakupu towarów montowanych oraz nabywanych usług z tym związanych,gdy przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwośćich wykorzystania wyłącznie w działalności gospodarczej np.taksometr w taxi.2.      Ważność badań technicznych przeprowadzonych przed 01.04.2014 r.Jedynie wpis VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu dotyczącypojazdów wielozadaniowych i vanów  z jednymrzędem…
  Ul. Główna 16 Wolbrom
 • ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

  Jesteśmy grupą doradców, trenerów i coachów. posiadamy ponad 16 lat doświadczenia oraz  liczne rekomendacje w projektowaniu systemów motywacyjnych, szkoleń menedżerskich i rozwoju indywidualnego. Proponujemy Państwu usługi w trzech obszarach Konsulting i doradztwo – systemy rozwoju, organizacji i wynagrodzeń, Szkolenia, treningi, gry strategiczne – rozwój osobisty i skuteczne zarządzanie, Coaching, mentoring oraz indywidualne konsultacje i praca rozwojowa
  ul Jana Kurczaba 17/43 Kraków Kraków
 • Polinvest-Audit Sp. z o.o.

  Polinvest-Audit Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym dobadania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przezKrajową Radę Biegłych Rewidentów w 1998 roku. Świadczymy usługi z zakresu audytu finansowegoi podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, badaniawykorzystania środków pomocowych, doradztwa w zakresie wycenyprzedsiębiorstw, przekształcania sprawozdań finansowych na MSSF,uczestnictwo w opracowaniu prospektów  emisyjnych.Firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych biegłych rewidentów orazdoradców podatkowych z dużym doświadczeniem, wiedzą,aplikujących nowoczesne metody badania. Spółka współpracuje teżz wieloma biegłymi rewidentami  oraz ekspertamiz zakresu…
  325 Kraków II dzielnica Grzegórzki
 • MANARO Kancelaria Rachunkowa 1

  Nasze usługi obejmują:prowadzenie ksiąg rachunkowych,opracowywanie zakładowych planów kont,prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,prowadzenie ewidencji środków trwałych,sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych iprawnych oraz podatku od towarów i usług,sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych dowłaściwych urzędów,prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, w tym:    doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcjikandydatów do pracy,    zakładanie i bieżące prowadzenie aktosobowych,    naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń zestosunku…
  Stalowe 4 Kraków
 • Profito Doradcy finansowi

  Dostarczamy kompleksową ofertę dla małych i średnich firm, którawykracza poza wąskie ramy usług księgowych dzięki czemu nasiKlienci zwiększają swoją konkurencyjność i uzyskują wymiernekorzyści. Oferujemy pomoc na każdym etapie prowadzeniadziałalności gospodarczej.Usługi podstawoweZakładanie firmyDoradzimy we wszelkich aspektach księgowych przy  zakładaniuprzez naszych Klientów firmy lub działalności gospodarczej, dziękiczemu Klienci skrócą do minimum czas potrzebny do rozpoczęciabiznesu jak i zyskają pewność, że korzystają z optymalnychrozwiązań księgowo-podatkowych, które zaprocentują wyższymizyskami.Zakres czynnościdoradztwo w zakresie wyboru właściwej…
  Ul. Ogrodowa Kokotów
 • Biuro obsługi klienta Kraków

  USŁUGI KSIĘGOWE Współpraca z Wellton Account & Finance Consulting polega ona natym, że Klienci decydując się na prowadzenie księgowości otrzymujądodatkowo pakiet usług doradczych z zakresu prawa, optymalizacjipodatków, zarządzania oraz rozwoju biznesu. Dlaczego warto przenieść księgowość do Wellton Account& Finance Consulting?duża oszczędność czasu oraz pieniędzyprzerzucenie odpowiedzialności za księgowość na nasze biurodoradztwo w zakresie optymallizacji podatków oraz kosztówdziałalności W ramach obsługi zapewniamy:prowadzenie księgowości firmy zgodnie z zasadami rachunkowościindywidualny doradcaopracowywanie pism urzędowych, podań,…
  Zakrzów 314 Niepołomice
 • Aspektor

  Świadczymy usługi, które charakteryzują się indywidualnympodejściem, efektywnością oraz odzwierciedlają cele biznesowenaszych klientów. Bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy służbowejoraz zapewniamy całkowite bezpieczeństwo danych elektronicznychoraz powierzonej nam dokumentacji.W naszej pracy korzystamy znowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym przede wszystkim zaktualnych wersji oprogramowania Comarch Optima, jednakże nażyczenie Klienta jesteśmy w stanie świadczyć usługi w każdymwybranym przez niego systemie (CDN XL, Enova,Symfonia i inne).Posiadamy fachową wiedzę pogłębioną bogatym doświadczeniem wzakresie funkcjonowania przedsiębiorstw dlatego też, jeżeli wtrakcie księgowania…
  Rzeszotary 597 Zalesie
 • MARR Business Park

  http://www.en.marr.pl/-media.htmlTekst pochodzi ze strony internetowejMałopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:www.marr.plWykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.marr.pl jestdopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie o prawieautorskim i prawach pokrewnych, w zakresie odpowiadającym własnemuużytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. W celuuzyskania zgody na korzystanie z materiałów udostępnionych nastronie www.marr.pl, prosimy o kontakt e-mailowy:marketing@marr.pl.
  ul. Zakopiańska 58 Kraków
 • Prestar Dariusz Anacki

  Oferujemy pomoc w uzyskaniu finansowania dla firm w postaci: - kredytu, - pożyczki od prywatnych inwestorów, - Kredyty pod Dotacje Unijne, - leasingu, - kredytu hipotecznego.
  Zarzyckiego 9-15/79 Tarnów
 • Broker Commercial Finance

  Jako niezależny broker faktoringowy doradzamy w zakresie wyboru produktów finansowania handlu.
  Mała Góra 4A/14B Kraków
 • Biuro Rachunkowe Fineo

  oferujemy usługi księgowe dla małych firm, rozliczamy kartę podatkową, ryczałt i książkę przychodów i rozchodów rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje PIT, VAT rozliczenia z ZUS właścicieli i pracowników
  Gimnazjalna 1 pok.304 Zakopane
 • BizPort Doradztwo Gospodarcze

  Jesteśmy grupą specjalistów z zakresu finansów, prawa gospodarczego, podatków. Świadczymy usługi, których efektem jest wzrost wartości i potencjału ekonomicznego naszych Klientów. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie dostarczamy dla firm jedne z najważniejszych elementów dynamicznego rozwoju: * pomoc w rozwiązywaniu zagadnień finansowych, prawnych, podatkowych i organizacyjnych, * wiedzę o firmie i jej otoczeniu, * kapitał, * klientów, * kontrahentów. Z przyjemnością pomożemy Państwu w procesie podejmowania ważnych decyzji, jak również chętnie…
  Bałuckiego 5A lok. 13 Kraków
 • A. Eko-Elmar" Sp.J.

  Liczba odwiedzin strony: 9001 Osób na stronie:7 Rejestracja A. Eko-Elmar Sp.J.Informacje o mnie Mojespecjalizacje Galeria Godziny pracy Dojazd do mnie Pokażrekomendacje Dodaj rekomendację Informacje kontaktowe Godziny pracyZadaj mi pytanie Formularz kontaktowy Powiadom znajomego Dojazd domnie
  Łużycka 55 Kraków