Doradztwo Finansowe - Ulica Parkowa - Dobczyce

  • EUROFIN - Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. - Siedziba

    Studium wykonalności jest dokumentem niezbędnym w procesieaplikowania o fundusze Unii Europejskiej. Profesjonalnieprzygotowane studium stanowi w dużej mierze o sukcesie projektu naetapie oceny konkursowej.Studium wykonalności jest opracowaniem sporządzanym na etapieprojektowaniu przedsięwzięć. Podstawowym celem studium wykonalnościjest zbadanie nie tylko finansowej opłacalności przedsięwzięcia alejego szeroko pojętej ekonomiczności.Studium wykonalności jest zazwyczaj rozbudowaną analizą,uwzględniającą każdy aspekt opisywanej inwestycji. Duże znaczeniema analiza strategiczna wraz z uzasadnieniem konieczności wykonaniainwestycji, jak również plan techniczny i organizacyjny, którypowinien dokładnie…
    Ul. Parkowa 1 Dobczyce
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Parkowa, Dobczyce