Wysokie mazowieckie

  • Aplikon. Biuro doradczo - szkoleniowe Drewnowski M

    Projekt Szkolenia drogą do lepszej przyszłościOkres realizacji projekltu: 01.05.2014 – 31.05.2015r.Cel projektu:Wzrost konkurencyjności 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwz powiatu wysokomazowieckiego poprzez nabycie nowych kwalifikacjizawodowych do końca maja 2015 przez 80 ich pracowników zgodnie zezdiagnozowanymi potrzebami.Definicje:Mikroprzedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwozatrudniające od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lubcałkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURMałe przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwozatrudniające od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lubcałkowity bilans roczny…
    Al. Wolności 9 Wysokie Mazowieckie
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Wysokie Mazowieckie