Ulica Czereśniowa - Włochy

  • Siedziba Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

    Mazowiecki OśrodekDoradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie jest samorządowąwojewódzką osobą prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze naobszarze województwa mazowieckiego. Działa na podstawie ustawy zdn. 22. października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego(Dz. U. nr 251, poz. 2507 ze zm.) oraz statutu nadawanego przezZarząd Województwa Mazowieckiego, któremu podlega od 1 stycznia2013 r.
    ul. Czereśniowa 98 Włochy
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Czereśniowa, Warszawa