Miechów

  • Appraiser Rzeczoznawca Majątkowy Renata Buś

    Świadczymy usługi w zakresie wycen: •  nieruchomości gruntowych niezabudowanych       - działek gruntu (działki budowlane, rekreacyjne)       - gruntów rolnych       - gruntów leśnych •  nieruchomości gruntowych zabudowanych •  nieruchomości lokalowych       - lokali mieszkalnych       - lokali użytkowych •  nieruchomości budynkowych •  ograniczonych praw rzeczowych       - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego       - spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego       - prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej Oferujemy usługi nie stanowiące operatu szacunkowego: •  analizy…
    Miechów, ul. Jagiellońska 20A/15 Miechów
  • Madar s.c. Biuro rachunkowe Obsługa prawno - podatkowa Doradztwo podatkowe

    Początki funkcjonowania naszej firmy, sięgają 1991 roku izbiegają się w czasie z generalną reformą polskiego systemupodatkowego (wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych,prawnych oraz zastąpieniem podatku obrotowego, podatkiem od towarówi usług VAT). Tak więc, zajmujemy się prawem podatkowym od dniawejścia w życie nowych przepisów dotyczących zobowiązańbudżetowych.W lipcu 1995 roku, wraz ze zmianą siedziby nastąpiłoprzekształcenie firmy w spółkę rodzinną. Nowa siedziba firmy tolokalizacja pod adresem Racławicka 23 w Miechowie, gdzie działamydo chwili…
    Pl. Rodła 1 Miechów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Miechów