Ulica Sawy Jana - Lublin

  • Siedziba firmy:

    Aby zapewnić najlepszą jakość usług, specjalizujemy się jedynie wpozyskiwaniu dotacji. Opracowanie każdego projektu obejmuje wieleetapów, których prawidłowe przygotowanie warunkuje sukcesprzedsięwzięcia i uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.Na każdym z tych etapów mogą liczyć Państwo na nasze wsparcie.Państwo określają, jakie przedsięwzięcie zamierzają zrealizować.Naszym zadaniem jest analiza dokumentów programowych istrategicznych pozwalająca określić, czy planowane przedsięwzięciemoże uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Na tym etapienastępuje również określenie celów projektu i problemu, któryrozwiąże projekt, sprecyzowanie działań,…
    ul. Jana Sawy 6/302 Lublin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Sawy, Lublin