Ulica Nałęczowska - Lublin

  • CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO

    O nasCertyfikat Zarządzania Jakością standard: ISO9001:2008Certyfikat Jakości Usług SzkoleniowychW lipcu 2011 roku w Centrum Kształcenia Proeuropejskiego PSZAiH wLublinie z powodzeniem zakończył się proces wdrażania ISO wg normy9001:2008.W Centrum Kształcenia Proeuropejskiego ustalone sąwymagania dotyczące jakości świadczonych usług szkoleniowych, wcelu zwiększenia stopnia satysfakcji Klientów. Mając na uwadzepostanowienia Polityki Jakości, odnoszące się do zadowoleniaKlienta, ustalono sposoby postępowania odnośnie określania potrzebi oczekiwań Klienta, postępowania z informacjami zwrotnymi odKlienta, w tym reklamacjami, oraz metody monitorowania…
    ul. Nałęczowska 25 / Lublin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Nałęczowska, Lublin