Ulica Legionowa - Lublin

  • Agnieszka Polańska

    WycenaPrzedsiębiorstwaW toku działalności gospodarczej często dokonywane sązmiany właścicielskie. Do podjęcia właściwych decyzjiinwestycyjnych potrzebna jest prawidłowa wycena przedsiębiorstwabędąca podstawą do określenia ceny transakcyjnej. Istnieje wieleprzesłanek, które uzasadniają dokonanie wyceny. Są nimi międzyinnymi: ·        transakcje kupna i sprzedaży (zmianywłaściciela),·        fuzje, przejęcia i podziały,·        przekształcenia przedsiębiorstwa,·        podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa,·        prywatyzacje podmiotów,·        wprowadzanie opcji menadżerskich·        spory gospodarcze,·        określenie zabezpieczeń kredytów·        i inne. Metodologię wyceny dostosowujemy do indywidualnychpotrzeb klienta, celu wyceny oraz rodzaju prowadzonej przezprzedsiębiorstwo…
    ul. Legionowa 2 Lublin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Legionowa, Lublin