Kraków

 • Mortgage Credits Kuciel Marzena

  Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem finansowym, a w szczególności kredytami na zakup nieruchomości. Pomagamy w wyborze odpowiedniego kredytu mieszkaniowego, hipotecznego i konsolidacyjnego. Oferujemy Państwu rzetelne i solidne doradztwo kredytowe. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, analizując jego sytuację finansową i dobierając dla niego najlepsze rozwiązanie kredytowe. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo finansowe i pełna satysfakcja Klientów, którzy powierzają nam swoje pieniądze.
  ul. Cegielniana 4a/8, Kraków Kraków
 • Netprofil sp. z o.o

  Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego InnowacyjnaGospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej wdziedzinie gospodarki elektronicznej, współfinansowanego ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego
  Plac Szczepański 3/15 Kraków Kraków
 • Biuro rachunkowe Mgr inż. Jolanta Krzyształowska

  Biuro rachunkowe zostało założone w grudniu 2001 roku, jako efekt rozszerzenia świadczonej wcześniej działalności usługowej. Oferujemy Państwu obsługę firm w zakresie kompleksowej księgowości oraz rachunkowości, w tym obsługi kadrowej. Doświadczenie zawodowe właścicielki firmy, to 5 lat (do dnia założenia firmy) jako główna księgowa w wielu firmach usługowych. Podejmowała się ona realizacji projektów jednorazowych (wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowe) i comiesięcznych rozliczeń działalności podmiotów gospodarczych. Właściciel posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg…
  ul.Garncarska 19/10, Kraków Kraków - Stare Miasto
 • Kancelaria Prawno - Finansowa Liberales

  oferta kredytowaDORADZTWO FINANSOWERodzaje dostępnych formfinansowania:kredyty mieszkaniowekredyty budowlano-hipotecznepożyczki hipotecznekredyty mieszkaniowe „Rodzina naSwoim”kredyty konsolidacyjne z Hipoteką W swojej ofercie posiadamydodatkowo:kredyty inwestycyjne dla Małych iŚrednich Przedsiębiorstwkredyty obrotowekredyty dla firmkredyty gotówkowekredyty samochodowekredyty konsolidacyjne bezHipotekispłata zadłużenia w innym bankurefinansowanie kredytówrestrukturyzacja kredytówkarty kredytowekonta bankowelokaty krótko- i długoterminoweleasingfactoringinwestycje strukturyzowaneproduktyinwestycyjno-ubezpieczeniowefundusze inwestycyjneWspółpracujemy . .. z partnerami z całej Polski.Z zaangażowaniem pracujemy nad realizacją zadań, by sprostaćoczekiwaniom naszych Klientów.Zapewniamy . . .swoim Klientom usługi najwyższejjakości. Naszą kancelarię cechuje profesjonalizm i…
  ul. Seweryna 6 Kraków
 • Aeternus Doradztwo Finansowe, Prawne i Unijne

  Doubezpieczeń transportowych zaliczmy te międzynarodowe jak równieżkrajowe. W zakresie przedmiotów i mienia należących do ubezpieczeńtransportowych możemy wliczyć te najczęściej poddawaneubezpieczeniu transportowemu, a mianowicie: Towar jako przedmiotubezpieczenia, typologię towarów oraz sposobów ich przemieszczania,ryzyka związane z transportem towarów, ryzyko i ubezpieczeniakomplementarne itp. W zakresie podstawowym ubezpieczeniatransportowego są szkody: w następstwie działania sil przyrody.Przykładem może być wystąpienie pożaru, uderzenia pioruna, powodzi,huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, oraz w wyniku wypadkuśrodka transportu. Ubezpieczeniem objęte są…
  Bohomolca Franciszka 1 Kraków
 • AS Group Zwrot podatków

  O nasDORADZTWO GOSPODARCZE- Składamy zeznania podatkowe dla firm w Niemieckich UrzędachSkarbowych- Rozwiązujemy z pomocą współpracujących z nami kancelarii prawnychi notarialnych  problemy podatkowe, prawne oraz gospodarcze, związane zrynkiem niemieckim- Zajmujemy się zakładaniem firm i podmiotów prawnych na tereniePolski i Niemiec.- Kojarzymy partnerów z terenu Polski i Niemiec do współpracy wdziedzinie produkcji,  handlu i usług- Organizujemy i prowadzimy przedstawicielstwa firm niemieckich naterenie Polski oraz  polskich firm w Niemczech- Prowadzimy marketing na terenie…
  Ul. Curie-Skłodowskiej Marii 47 Kraków
 • Connection

  Wespecialise in investing in starting projects that utilise thelatest IT, informatics and telecommunication technologies andsolutions. We are not afraid of taking risks, we make quickdecisions and help our partners manage their companies.SHAREYOUR PROJECT WITH US
  ul. Krakusa 11 Kraków
 • ZYSK Biuro Rachunkowe

  Posiadamy licencję MF numer 9098/2005r na prowadzenie ksiąg rachunkowych, a działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem OC. Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, spraw kadrowo-płacowych, rozliczeń z ZUS oraz prowadzeniu dokumentacji magazynowej dla firm zarówno polskich jak i zagranicznych (komunikujemy się biegle w języku angielskim). Prowadzimy księgowość firm handlowo-usługowych o różnych formach prawnych. Reprezentujemy naszych klientów w trakcie kontroli, przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zadowolenie naszych…
  Kraków, Vetulaniego 1A Kraków
 • Adac Dfk Polska Sp. z o.o.

  Strona GłównaSerdecznie witamy na naszychstronach internetowych.AdAc jestFirmą Biegłych Rewidentów. Świadczymyprofesjonalne usługi audytorskie, księgowe,kadrowo-płacoweoraz usługi doradztwa podatkowego.Jesteśmy obecniniemal w każdymsektorze gospodarki.Zatrudniamy najlepszych ludzi.Nasze prace prowadzimy w całej Polsce.Dlaczego warto pracować z nami?Mamy właściwe spojrzenie na biznes.
  Al. Bielska 107 Kraków VI Bronowice
 • aEternus MARTA HUSZLAK Doradztwo Finansowe, Prawne i Unijne

  Cały kompleks ryzyka związanego ze zjawiskami natury odnosi się dopowodzi, pożaru, gradu itp. Ten rodzaj ubezpieczenia jest jednym znajstarszych i najpowszechniejszych ubezpieczeń. Ubezpieczenieogniowe czyli od pożaru opłaca coraz więcej mieszkańców wiosek,posiadających swoje domy. Ogień to żywioł, który potrafi zniszczyćdorobek wielu pokoleń w zaledwie parę chwil. Ubezpieczenia ogniowezapewniają fundamentalną ochronę majątku przedsiębiorstwa przedskutkami o charakterze katastroficznym, mogącymi powodować poważnestraty finansowe. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowychobejmuje ochroną ewidencjonowane mienie, stanowiące…
  Al. Powstańców Wielkopolskich 18 Kraków
 • Doradztwo finansowe S-Finance

  S-Finance Doradctwo Finansowe NAJTAŃSZY KREDYT HIPOTECZNY NA RYNKU - Marża od 1,20%. - Wstępna decyzja kredytowa już w 24 godziny. - Akceptowane wszystkie źródła dochodów, w tym dochody uzyskiwane z zagranicy. KREDYT DO 1 MLN NA OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE POD HIPOTEKĘ - Kredyt dla firm bez wymogu dokumentowania dochodów. - Okres spłaty do 15 lat. - Oprocentowanie od 8,87% w PLN. KREDYTDLA FIRM DO 200 TYS. BEZ ZABEZPIECZEŃ - Kredyt…
  Al. Powstańców Wielkopolskich 18 Kraków
 • Grzegorz Mroczek

  Oferta Pakiet oferowanych przez nas produktów obejmuję już nie tylkobranżę finansową, lecz także nieruchomości, budownictwo, prawo orazksięgowość.Dla marzycieliZa pomocą oferowanych przez nas produktów oraz posiadanychprogramów komputerowych jesteśmy w stanie wytyczyć ścieżkę dodowolnie wybranego przez Ciebie marzenia. Może to być na przykładpoważna inwestycja jak budowa domu lub dostatnie życie za 10 lat,jak również błahostka polegająca na znalezieniu pojedynczegoproduktu. Twoje marzenia możemy spełnić od razu proponując jeden zkilkuset oferowanych przez nas kredytów…
  ul. Ułanów 70/21 Kraków
 • RAVICON Sp. z o.o.

  W ciągu piętnastu lat swojego działania zdobyliśmy doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, inżynierii, finansowania oraz inwestowania. Spółka sukcesywnie poszerza swoją ofertę, realizując kolejne projekty skierowane na działalność badawczo-rozwojową stanowiącą fundament gospodarki opartej o wiedzę. Oferujemy Państwu nasze doświadczenie oraz partnerstwo w rozwiązywaniu Waszych problemów oraz wspólnie pokonywaniu wyzwań na drodze osiągania stałego rozwoju. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsięwzięć inżynierskich. Działamy w obszarach ochrony wód, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, skojarzonego wytwarzania…
  Borkowska 25/4 Kraków
 • Lucyna Przeniosło

  Copyright (c) 2008 Lucyna Przeniosło  .  All Rightsreserved  .  E-Mail: biegly_lprzenioslo@poczta.fm  ONas     Oferta      Biegli rewidenci     KontaktKancelaria Biegłego RewidentaKancelaria Biegłego RewidentaOferujemy szeroką gamę usług księgowych Usługoweprowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych:Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)Prowadzenie ksiąg podatkowych ( KPiR, ryczałt)Obsługa kadrowa, płacowa, rozliczenia z ZUSOpracowanie Zakładowego Planu Kont i politykirachunkowościProwadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie kancelariilub u klienta.Usługi audytorskie: Badanie sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowychspółek prawa handlowego oraz jednostek nie posiadających osobowościprawnej według…
  Gajowa 11 Kraków
 • Dodano: 2010-11-04 przezMaciej Sabal

  PowiatoweUrzędy Pracy (w skr.PUP) oferują:Doradztwo iwspółpracę w przygotowaniu programu działań pomocowych dlazwalnianych pracowników.W ramach programu PUP mogą realizować:1.Poradnictwo grupowe dla zwalnianych pracowników obejmujące m.in.:-metody poszukiwania pracy,-przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,-przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,-podniesienie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych wcelu autoprezentacji.2.Poradnictwo indywidualne dla zwalnianych pracowników obejmującem. in.:-bilans kompetencji,-określenie słabych i mocnych stron,-predyspozycje i preferencje zawodowe,-określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących,-określenie kierunków szkoleń podnoszących posiadanekwalifikacje.3.Szkolenia podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowujące – zgodniez ofertą odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy.4.Pośrednictwo pracy5.Subsydiowanie…
  plac Na Stawach 130 Kraków
 • MARR Business Park

  http://www.en.marr.pl/-media.htmlTekst pochodzi ze strony internetowejMałopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:www.marr.plWykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.marr.pl jestdopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie o prawieautorskim i prawach pokrewnych, w zakresie odpowiadającym własnemuużytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. W celuuzyskania zgody na korzystanie z materiałów udostępnionych nastronie www.marr.pl, prosimy o kontakt e-mailowy:marketing@marr.pl.
  ul. Zakopiańska 58 Kraków
 • Business Link Kraków

  Business Link Kraków jest częścią ogólnopolskiej sieci akceleratorów biznesu. To wyjątkowe miejsce, w którym w jednej przestrzeni spotykają się: · pomysłodawcy wizji startupowych, · zespoły pracujące nad innowacyjnymi projektami, · topowi inwestorzy, · największe marki wspierające startupy. Każdy jest na innym etapie, ale idąc razem w tym samym kierunku tworzymy unikalną społeczność, dzięki której każdy skuteczniej realizuje swoje cele. Dla kogo jest Business Link? 1. Dla ludzi chcącym wejść ze…
  Mogilska 65 Kraków
 • Broker Commercial Finance

  Jako niezależny broker faktoringowy doradzamy w zakresie wyboru produktów finansowania handlu.
  Mała Góra 4A/14B Kraków
 • EUROPOINT

  Szkolenia specjalistycznei o tematyce unijnej Tematyka szkoleń Zarządzanie WłasnościąIntelektualną Pozyskiwanie Funduszy Unijnych Księgowość projektówunijnych Realizacja i rozliczanie projektów Akredytowane szkoleniaPRINCE2® Umowy FIDIC w projektach unijnych Pomoc Publiczna wprojektach UE Zamówienia Publiczne w projektach Ocena Oddziaływaniana Środowisko Oferta Szkolenia otwarte Szkolenia dedykowaneDoświadczenie Kluczowi klienci Najważniejsze projekty Kontakt
  Grzegórzecka 33/5 Kraków
 • BizPort Doradztwo Gospodarcze

  Jesteśmy grupą specjalistów z zakresu finansów, prawa gospodarczego, podatków. Świadczymy usługi, których efektem jest wzrost wartości i potencjału ekonomicznego naszych Klientów. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie dostarczamy dla firm jedne z najważniejszych elementów dynamicznego rozwoju: * pomoc w rozwiązywaniu zagadnień finansowych, prawnych, podatkowych i organizacyjnych, * wiedzę o firmie i jej otoczeniu, * kapitał, * klientów, * kontrahentów. Z przyjemnością pomożemy Państwu w procesie podejmowania ważnych decyzji, jak również chętnie…
  Bałuckiego 5A lok. 13 Kraków
 • A. Eko-Elmar" Sp.J.

  Liczba odwiedzin strony: 9001 Osób na stronie:7 Rejestracja A. Eko-Elmar Sp.J.Informacje o mnie Mojespecjalizacje Galeria Godziny pracy Dojazd do mnie Pokażrekomendacje Dodaj rekomendację Informacje kontaktowe Godziny pracyZadaj mi pytanie Formularz kontaktowy Powiadom znajomego Dojazd domnie
  Łużycka 55 Kraków
 • ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe

  Firma ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe została założona na początku 2006 r. integrując konsultantów funduszy europejskich z kilkuletnim doświadczeniem w tym m.in. w ramach funduszy przedakcesyjnych takich jak Phare i Sapard. Celem biznesowym było stworzenie pełnej oferty usług doradczych w zakresie optymalizacji decyzji biznesowych i sposobów ich finansowania. Art Of Finance. Doradztwo Biznesowe od 1.03.2011 do 28.02.2013 realizuje projekt "Profesjonalny Doradca Finansowy", dofinansowany ze środków unijnych PO KL 8.1.1 Udział…
  Ariańska 8/10 Kraków
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Kraków